top of page
Søk

100 års beretning


De originale arkitekttegningene, som var grunnlaget for byggingen av lokalet.

I 1920 ble lokalet for Dypvåg kristelige ungdomslag ferdig bygd etter mange års forberedelser.

Nå er det 100 år siden og det fortjener en oppsummering av husets historie og virksomhet gjennom disse årene.


I den forbindelse bestemte styret at vi måtte forsøke å gå tilbake i historien for å få etablert husets historie. I utgangspunktet var vi på bar bakke om hva som skjedde når huset ble bygd og var usikker på hva vi kunne finne fram av historien.


Heldigvis fikk vi tak i to protokoller som var oppbevart på kirkekontoret. En protokoll som hadde en beretning i forbindelse med 40 årsjubileum for Dypvåg kristelige ungdomsforening, samt 25 – 35 års beretning for foreningens lokale. Det var også en styreprotokoll for foreningen for perioden 1943 – 1959. Med disse som grunnlag er denne historien skrevet.

Ved en tilfeldighet fikk vi overrakt, Jens M. Markussen, originale arkitekttegninger, som var grunnlaget for byggingen av lokalet. For øvrig har det dryppet inn informasjon og historier fra andre kilder. Vi har sikkert fått med oss den fulle oversikten, men det som er beskrevet dekker de viktigste hendelser.


Dypvåg kristelige ungdomsforening ble etablert 1905. Kirkesanger Knut Kvilekval med flere var drivkraften i denne etableringen. Foreningen var tilsluttet Norges kristelige ungdomsforening som ble stiftet i 1880. Senere KFUM og KFUK som fortsatt er en stor organisasjon i dag. Den første tiden hadde de tilhold i Almuestua. Dagens menighetshus for Dypvåg kirke. Opprinnelig bygd som kommunehus i Dypvåg kommune.

I 1915, under første verdenskrig, var det holdt et kretsstevne på Dypvåg. Det hadde lenge vært et ønske om å få et eget hus. I forbindelse med kretsstevnet ble det bestemt at arrangementskomiteen skulle ta på seg renholdet av skole og dermed spare tre kroner. Disse tre kronene skulle avsette i et eget byggefond for det nye lokalet. Fram til 1920 kom det inn mange bidrag til fondet og byggekomiteen fikk satt i gang byggeprosjektet.

Tomt til lokalet ble framforhandlet med Opplysningsvesents fond, kontrakt opprettet den 3 juni 1919, og den 18 mars 1920 ble det første skuddet satt i knatten, hvor vi nå er. Adolf Kirkemyr sto for grunnarbeidene.

«I mai måned kom Peder Larsen og Gunder Einarsen med sine verktøykister og reisingen tok etter hvert skikkelse. I grunnen var alt gått over forventning. Sommeren gikk og høsten med ,arbeidet skred fram under høytrykk, især den siste tiden. Men endelig den 30 desember kunne vi holde en innvielsesfest». Sitat fra protokoll.


Artikkel i Vestlandske Tidene 04-01-1921

Bygge kostnadene for lokalet kom på ca. 30 000.-, som tilsvarer ca. kr. 607’ i dagens verdi, etter konsumprisindeksen.Fra styreprotokollen og andre kilder:

Gjennom årene som fulgte var det mange aktiviteter og innsamlingsaksjoner for å få penger til å ruste opp og holde vedlike huset.

Det ble blant annet bygget et eget uthus for lager til ved og toaletter. Huset var kalt og det ble sprengfyrt når det skulle holdes møter.

Egen damegarderobe ble satt i stand på loftet.

1957 nye lyspunkter i storesalen

1958 Snøras tok begge pipene. Nye ble satt opp fra grunnen av.

1958 Tilkobling av vann fra kirkens nye sisterne.

1958 ble det etablert framhaldsskole i lillesalen. 1958 - 1960

1958/59 ble kjøkkenet modernisert.

1965. Agderposten. Dypvåg Husmorlag hadde onsdag møte i Dypvåg kristelige ungdomslokale ledet av nestleder Aud Myrvold. Pølsemaker Aslak Løvdal demonstrerte tilberedning av slakt og fru Randi Pharo kåserte om dypfrysing. Et firma demonstrerte symaskiner og nestlederen fortalt om arbeidsstuen på Gjeving. Til slutt var det selskapelig samvær.

1970 Agderposten. Dypvåg helselags store årlige sommerfest ble meget vellykket. Ungdomslokalet var fullt da formannen i arbeidskomiteen, fru Andreas Christophersen, ønsket velkommen. Det var et rikholdig program og mange fine gevinster til basaren. Prost Martin Synnes åpnet med andakt, og det var sang og musikk, samt kaffe og hjembakte kaker. Basaren ga 6.700 kroner.

1975/76 Dypvåg kristelige ungdomsforening opphører.

1975/76 Dypvåg menighet overtar huset.

1970 – 1985 Menighet og bygdelag har bygget ut garderobe og toaletter ++. Kostnad ca. kr. 175’, derav kr. 55’ fra skjærgårdsmidlene (Skjærgårdsparken). Den gamle utedoen med vedbu ble revet.

1987 - 1991. Menigheten innså over tid at vedlikeholdet av huset ble en for stor oppgave og det ble vedtatt at huset skulle overføres til Dypvåg krets som kretslokale. Menigheten fikk tinglyst rett til fri bruk av lokalet til deres aktiviteter. Kontrakt inngått i 1987, godkjent av Kirke, utdanning- og forskningdep. 1991, og tinglyst 1992.

1987. 17 januar. Grendefest. Kr. 100.- pro.pers. for reker og øl (1/2 pils + ordentlige spillemenner). En etterlengtet sammenkomst. Grendehuset ble feiret på «alle» måter.

1985 Ny vedovn i Storesal. Kr. 5200.-

1986 – 96 Isolering av huset

1986 – 96 Nye stålplater på taket

1986 – 96 Kjøkken er modernisert og utvidet

1986 – 96 Kloakkanlegget er koblet til avløpsanlegget til Almuestua.

1988/89 ble lokalet etterisolert.

1990 – 95 Barnehage/barnepark

1994 – 98. Første halvdel av nittitallet ble kjøkkenet utvidet til dagens størrelse. Dette ble gjort i regi av grendehusstyret. Arbeidene ble for det meste utført på dugnad.

2012 20 mai. Dronningbesøket I forbindelse med 200-årsjubileet etter slaget ved Lyngør i 1812 ønsket dronningen å besøke Dypvåg kirke. Etter kirken var det kirkekaffe på lokalet.


Juletrefester, på 60-tallet var det 3-4 fester i juletiden, de senere år har vi kun arrangert en barnejuletrefest.


17. mai har vært feiret på lokalet i alle år med unntak en feiring på Dypvåg skole.

Dypvåg vel og Normannvik vel hadde og har også mange av sine aktiviteter/møter på lokalet. Basarer, bingo, loppemarkeder med mer.


Barnepark ble drevet fra 1987 til 1998. I 1987 var det 19 barn i parken.


Ungdomsklubb ble drevet i flere etapper av foreldre og enkeltpersoner. Sogneprest Kirsebom drev klubben på 60 og 70-tallet. Sven Inge Marcussen inngikk leieavtale for å starte ungdomsklubb i mars 1987.


Bygdekino ble etablert i januar 2016 og drives fortsatt av for grendehuset i samarbeid med Dypvåg Vel.


Grendefester har det blitt mange av opp gjennom årene. Det kan nevnes: rekefester, spekefester, elgfester, skuddårsfester, eldrefester med mer. Og i kveld - jubileumsfest.


Quizpuber arrangeres nå årlig i tillegg til vanlige pubkvelder.


Dypvåg skole benyttet lokalet i 1988/89 i forbindelse med utvidelsen av skolen.


Humanetikere har i den senere tid benyttet lokalet til begravelsesseremonier.


Menigheten benytter for tiden lokalet til: etter skoletid, seniortreff og kirkekaffe


Andre arrangementer: styremøter, årsmøter, jaktmøter, politiske møter, dansekurs, matkurs, bingo, konfirmasjon, bursdagsfeiringer, bryllup….Endringer i eierstruktur:

1983 Det var få aktive medlemmer igjen i Dypvåg kristelige ungdomslag, til å vedlikeholde og bære kostnadene for huset. Huset ble derfor overført til Dypvåg menigheten. I den forbindelse ble eiendommen formelt fradelt og gitt gnr. 88, bnr. 9. Etter få år begynte menigheten å se på muligheter for å overlate lokalet til befolkningen i Dypvåg grunnkrets som grendehus. Det ble sendt ut informasjon til samtlige husstander i Dypvåg for å få høre befolkningens syn på saken i et etterfølgende møte.

Anne R Marcussen var formann av Dypvåg menighetsråd i denne perioden

.

Husstyre, styremøte 17. desember 1986 hos Per Øyvind Olsen.

Ola Asheim var leder, Elisabeth Mortensen kasserer og Gerd Knutsen sekretær. I tillegg var Per Øyvind Olsen og Geir Grimsland i styret.

Saker: : Vedtekter, økonomi, utleiepriser, vedlikehold og Grendefest mm..»
41 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page